21. Marts 2014 – Agil BI arkitektur

BI Ekspert Forum – Agil BI arkitektur

Fredag d. 21 marts – 16 deltagere. Heriblandt BI arkitekter fra virksomheder indenfor brancherne finans, produktion, pharma, transport, retail.

Denne gang var emnet ’Hvordan laver man en agil BI arkitektur?’, og Ekspert Forum blev gennemført som en konference ud fra Open Space principperne (>> Læs mere).

Der var oprettet 3 diskussions-grupper som hver var faciliteret af en senior BI arkitekt.

 

1. Emne: BI reference arkitektur

Her gennemgik BI arkitekten en typisk reference-arkitektur for et data warehouse, se eksempel her. Det blev diskuteret hvorfor en reference-arkitektur er vigtig, og hvad de forskellige lag (DSA, EDW, Data mart etc) består af og hvordan de kan bruges til at støtte en agil udviklingsproces. Et erfaring der blev delt var, ideen om at bruge arkivlag til at støtte agil udvikling ved at opsamle alle nye kolonner i tabellen og aldrig slette gamle. På frone-end laget, kan muligheden for at tilknytte flere forskellige front end tools til arkitekturen gjorde den agil, men det kunne også medføre forvirring hos brugerne. Så zoomede diskussionen ind på den del af arkitekturen som kaldes ’analyserummet’. Dette er et område, som ikke er i produktion, men som kan modtage data fra de produktive systemer. Disse kan kombineres med nye datakilder og vises frem til forretningen. Flere af de deltagende virksomheder havde arkitektur-områder af denne type, nogle uden at vide det. De går under forskellige navne, agile data lab, sandbox, test område.

 

2. Emne: Analyserum

En anden diskussionsgruppe handlede kun om analyserummet og virksomhedernes erfaringer. Analyserummet blev anvendt til at understøtte hyppige leverancer, og bibeholde entusiasmen omkring data under lange udviklingsforløb. Det var ideelt til data discovery som eksempel fastlæggelse af produkt-hierarkier. Ulempen opstod, når muligheden for analyserum blev misbrugt til at sætte løsninger i drift udenom en besværlig test og godkendelsesproces. Så ville det blive næsten umuligt at motivere brugerne for at sætte denne løsning i rigtig produktion.

Hos nogle af de deltagende virksomheder have IT afdelingen krævet, at en hver løsning i analyserummet havde en begrænset levetid, og at budgettet til at sætte løsningen i drift var allokeret fra starten af. Hvis dette kunne indføres, ville løsningerne kunne få det optimale udbytte af den agile BI arkitektur.

 

3. Emne: Enterprise arkitektur

I denne gruppe blev det diskuteret, hvad der sker, når en BI arkitektur møder enterprise arkitekturen. Det var enterprise arkitektens opfattelse at enterprise arkitekturen kan bakke op om BI projekterne med at vedligeholde en enterprise data model. BI området forventer ofte en masse undtagelser, fordi BI er ’specielt’. Men dette synspunkt blev udfordret, og dsikussionen kom ind på terminologier, som måske lød forskelligt, men dækkede det samme.Er ETL ikke blot en speciel variant af enterorise arkitekturens application integration? Mange BI afdelinger bygger også sin ege governance udenom sædvanlig IT change proces, med argumentet, at kravene kommer oftere. Det blev også udfordret af nogle. Ofte udløses budgetter når der er er requirement fra forretningen. Og der kan godt gå længere tid i mellem budgetterne, end BI afdelingen ønsker sig. Derfor anbefalede nogle BI arkitekter at man bruger lejligheden til at indlæse så meget data som muligt, når et behov (budget) melder sig.