23. April 2015 – BI Platform – one size fits all?

BI Ekspert Forum – BI Platform, one size fits all?

Torsdag d. 23. april kl. 16.30 – 19.00

BIWise inviterer igen alle interesserede til faglig BI sparring på højt niveau.

Emnet er denne gang den stigende tendens til, at forretningen står for indkøb af BI. Der findes mange nøglefærdige analyse-værktøjer, ikke mindst cloud BI, som kan styres direkte i feks. en finans-afdeling. Dette kan give store gevinster, men også flere BI platforme og truende teknisk kaos. Hvordan forholder IT afdelingen sig til dette?

På dagen foregår det ved, at et par erfarne BI rådgivere/konsulenter vil lede diskussionsgrupper, hvor følgende spørgsmål vil blive taget op:

– Hvilke BI løsninger købes af forretningen? Og hvorfor?
– Hvad er de tekniske udfordringer på kort og lang sigt?
– Hvilke BI tools / arkitektur kan imødekomme dette?
– Hvad er den bedste strategi for master data / metadata håndtering?
– Hvordan styres changes og projekter?

Hvorfor gør vi dette? Fordi vi tror på, at deling af viden i vores fælles faglige netværk er en investering i fremtiden.

Læs mere om BI Ekspert Forum temaerne i BI bloggen på Computerworld

http://www.computerworld.dk/blog/bi

 

Tilmelding biekspertforum@biwise.dk

NB. Maksimalt 20 deltagere.
Efter BI Ekspert Forum er der mulighed for at få en forfriskning og en bid mad samt netværke i BIWises hyggelige lokaler. Adressen er Studiestræde 14a, 4. sal. 1455 København K

 


 

Resume

BI Ekspert Forum 23-apr-2015 – BI platform – One size fits all?

 

14 deltagere var mødt om til BI Ekspert Forum. Der var repræsentanter fra blandt andet finans, transport, biotek branchen.

Emnet var hvordan IT afdelingen forholder sig til, at forretningen i højere og højere grad indkøber eller udvikler BI løsninger. Mere om temaet her http://biwise.dk/bi-ekspertforum/marts-2015-bi-platform-one-size-fits-all/

Efter en kort introduktion gik deltagerne i grupper a 3-4 personer rundt mellem 3 forskellige diskussions-borde. Nedenfor et par uddrag af diskussioner og konklusioner.

  1. Resumeet kan kun tages som en meningsudveksling, og kan på ingen måde betragtes som et officielt synspunkt fra nogen af de tilstedeværende eller deres virksomheder.

 

Bord A – IT strategi

Facilitator: Susanne Lohmann Poulsen, BIWise

Hvorfor sker det?

Udviklingen af ideer i forretningen sker hurtigere end IT kan følge med.

Nogengange sættes initiativer i gang, som forretningen ikke ved er BI. Feks når et ERP-system har en indbygget rapporteringsfunktion, som der bygges videre på.

Kreativiteten er stor i forretningen.

 

Hvilke udfordringer giver det?

Når systemet begynder at overlappe og konkurrere med den centrale BI platform, giver det udfordringer.

Det er problematisk at løsningsviden forankres i forretningen, hvis den ikke dokumenteres. Når folk siger op, går der viden tabt.

Det er ikke nødvendigvis dårligt, at forretningen laver IT.

 

Hvordan skal virksomheden forholde sig til det?

Der var stor enighed om, at BI ikke kan styres strategisk ud fra de gængse modeller, hvor IT forventer at alle behov kan lægges ned i et BI system fra en ende af. Forretningen agerer anderledes, og kan ikke tvinges ind denne model. De vil alligevel få rapportering på den ene eller anden måde, så IT må hellere spille med.

Der var flere forslag. Det kan være ved en business partnering model. Et BI service katalog. Faste road shows. Ved at hjælpe forretningen med at etablere lokale mini-governance modeller.

Ansætte data scientists, hvis vigtigste kompetence er story telling.

 

Bord B – Projekter og governance

Facilitator: David Munch-Andersen, DMA Consult

Hvad gør 2 BI systemer ved styring af BI området?

Der kommer et spor udenom den normale governance, som derved forstyrres. Men man kan ikke stopper det. Hvis forretningen har noget kørende i drift, så skal den platform overleve.

For at forhindre det, skal der skal være en platform mere, som er mere agil, og en organisation, som ligger uafhængigt af funktioner, og forbliver innovativ.

IT er en service provider. Man skal kigge på de roller, som IT chefen har. Det er nemt med driftsområdet. Udviklingsdelen er mere uklar. Skal man have en tredie afdeling, der arbejder med det eksplorative, data science, som ikke egner sig til governance?

Data science skal køres af dem der har forstand på det.

 

Hvordan skal virksomheden forholde sig til det?

Der var flere forslag. Kan en Chief Information Officer klare det? Måske snarere en business partner model. IT skal bruge Go-Ring-mail modellen, først GO ned til skrivebordet og søge dialog, alternativt RING, email er sidste alternativ. IT kan hjælpe forretningen med at lave et prototypemodel. Gartner anbefaler en BI-modal IT organisation, halvt release orienteret, halvt agil.

 

Bord C – Data og arkitektur

Facilitator: Jakob Antonsen, Infooverflow A/S

Hvordan ser et ‘nyt’ BI system ud?

Der blev gennemgået et risikostyringssystem, delvist skybaseret, delvist on-promise, som forsikringsselskaber og kommuner køber uden at betragte det som et BI system.

 

Hvilke udfordringer giver det?

Det gav i mange tilfælde master data og arkitektur udfordringer, som virksomhederne have en plan for før de går i gang.

Andre virksomheder oplevere nye explorative big data / sensor systemer som fødekilde ind til den centrale BI arkitektur. Dette giver udfordringer i data håndteringen, særligt under en traditionel master data governance struktur. I nogle tilfælde var en trediepart endt med at eje bedre master data end virksomhederne. Hvad sker der, når virksomhederne vil have det tilbage. Skal de så betale?

 

Hvordan skal virksomheden forholde sig til det?

IT afdelingen skal have ja-hatten på, hvis de skal beholde magten over master data.

Gør plads til alle typer af data i arkitekturen. Men husk på, at der også er steder i arkitekturen hvor debet og kredit skal stemme.

Man gav forretningen en deres egne data at lege med , et data lab.  Der må stadig godt være rammer for hvor meget man må lege. Et data lab skal kun eksistere i 30 dage.

 

Konklusioner

Vælg kampene med omhu omkring master data. Let the data go.

Der kan laves et ‘unified data layer’ under DSA laget, som muliggør at forskellige formater / sensor data kan analyseres samlet.

 

Vi håber at alle gik derfra med inspiration til at gå hjem og lave bedre business intelligence.