25. Oktober 2013 – Den agile BI kravspecifikation

BI Ekspert Forum – Den agile BI kravspecifikation

Fredag d. 25 oktober – 12 deltagere.

Dagens oplæg var ”BI kravspecifikation i en agil verden”. Det foregik som en rundbordsdiskussion, med et panel bestående af en BI udvikler, en BI projektleder og en BI rådgiver. Deltagerne kom fra BI afdelinger i små og store danske virksomheder, samt et par konsulenthuse. Det startede med, at de alle gav deres bud på hvad en god kravspecifikation bør indeholde.

To kunder havde medbragt kravspecifikationer, som de delte med de andre deltagere. Der havde være udfordringer med at få forretningens buy-in og samtidig holde dem fast på konkrete krav til en BI løsning. Undervejs i projektet havde der vist sig en bedre løsning, og det gav udfordringer. I nogle tilfælde fordi forretningen holdt fast i den oprindelige kravspec, som var meget detaljeret. I andre tilfælde gik projektet videre i en anden retning efter enighed mellem brugere og udviklingsteam, og leverede noget andet end der stod. I begge tilfælde var det derfor svært at opretholde kravspecifikationens validitet.

Flere af deltagerne havde haft lignende erfaringer i deres egne BI projekter, og kunne bidrage med forskellige metoder til at hjælpe forretningen med at formulere deres krav til rette niveau. Der var støtte til ideen om, at det bedste resultat kom, når man lavede et ’Sufficient-design-up-front’. Dette indebærer en klar vision og arkitektur, og principper for at beskrive løsningen. Indenfor disse rammer beskrives løsningens data og brugernes behov for at se dem overordnet set. Den medbragte krav-spec template kunne godt bruges med visse justeringer.

Diskussionen kom derefter rundt om de afhængigheder som en god kravspec har til processer, governance, kompetencer og organisation. Eksempelvis ses det ofte, at brugerne ikke kender nok til data til at kunne lave en præcis kravspecifikation. Dette forsøges i nogle tilfælde løst ved at BI afdelingen fylder de sidste detaljer ud for forretningen, hvilket desværre kan resultere i manglende ejerskab for løsningen, og problemer med at teste og godkende løsningen. Flere af deltagerne havde gode erfaringer med at etablere stærkere forretnings-ejerskab før projektet gik i gang. Det hjalp også at have muligheden for at eskalere manglende commitment fra brugerne til en sponsor / styregruppe undervejs i projektet.

Vi takker for en meget åben diskussion, hvor alle var indstillet på at bidrage og lære af andres erfaringer.