BI PROJEKTLEDELSE

Erfaring, faglig indsigt og passion for de specifikke udfordringer

BIWises projektledere har solid erfaring, faglig indsigt og en passion for de specifikke udfordringer, der opstår i løbet af et BI projekt.

BI projekter bliver ofte ledet som andre IT projekter, selvom de har en noget anden karakter. BI projekter kan som andre projekter startes med en konkret kravspecifikation, men det er mere reglen end udtagelsen at kravstiller og udviklingsteam opnår viden i projektforløbet som gør at de ønsker at tilrette kravene til løsningen, så den opfylder de faktiske behov frem for den oprindelige kravspecifikation.

Det er derfor afgørende at der i styringen af BI projekter tages udgangspunkt i opfyldelse af kundens reelle behov – også selvom det kan betyde ændringer i den udviklede løsningen undervejs i et projektforløb. Alt dette skal selvsagt ske under hensyntagen til de fastlagte projektrammer med prioritering af tid, kvalitet, funktionalitet og økonomi.

En projektleder fra BIWise skaber en tryghed og sikkerhed for gennemførelsen af BI projektet, så projektet resulterer i tilfredse brugere og leverancer tilvejebragt indenfor de aftalte rammer.

Agil BI projektledelse

Med agil udvikling og projektledelse ved I hele tiden hvor langt jeres projekter er og at I slipper for store overraskelser i slutningen af projekterne. Derfor anbefaler vi vores kunder...

Læs mere

Traditionel BI projektledelse

Vores projektledere har også erfaring med at de traditionelle plandrevne projektmetoder, med opdeling i veldefinerede faser og produkter (fx. PRINCE 2 eller tilsvarende). Vi gennemfører fortsat projekter efter disse metoder,...

Læs mere