Traditionel BI projektledelse

Erfaring med traditionel BI projektledelse

Vores projektledere har også erfaring med at de traditionelle plandrevne projektmetoder, med opdeling i veldefinerede faser og produkter (fx. PRINCE 2 eller tilsvarende). Vi gennemfører fortsat projekter efter disse metoder, hvis fx en organisation endnu ikke er parat til brug af de agile metoder.

De grundlæggende discipliner i projektledelsen omfatter bl.a.:

  • Projektinitiering med scoping, planlægning og estimering
  • Projektorganisering, herunder løbende tilpasning af projektorganisationen
  • Scope-, ressource-, økonomi- og kvalitetsstyring
  • Sikring af den nødvendige brugerinvolvering og samarbejde med de primære interessenter
  • Interessenthåndtering
  • Styregruppehåndtering
  • Risikostyring
  • Ændringshåndtering