Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Klassisk eller bimodal

Klassisk eller bimodal

Vi giver dig den sparring og videndeling, der skal til, for at sikre grundlaget for din organisations fremtidig BI-platform.

Fra klassisk til moderne Data Warehouse arkitektur 

Den klassiske Data Warehousearkitektur har tjent mange virksomheder godt i mange år, men den er ofte ikke længere tilstrækkelig i forhold til de hurtigt voksende krav til agilitet i form af hurtig adgang til nye data og nye analysemuligheder. Der er i dag ofte behov for både større fleksibilitet til avancerede analyser men samtidig også for adgang til kvalitetssikrede og konforme data til den rapportering, der er blevet et integreret element i mange af virksomhedens processer, fx den faste økonomirapportering.  

 

Styrken i den traditionelle Data Warehousearkitektur er høj kvalitet og stabilitet, men det foudsætter mere rigide udviklings-, drift- og managementprocesser, som netop arbejder imod den ønskede agilitet. Der er i stigende grad behov for, at analytikere selv sammensætter data fra nye kilder – både strukturerede, ustrukturerede, eksterne, inhouse, m.v. – så de kan lave nye relationer mellem data og forsøge sig frem med nye analyser, machine learning og AI– også selvom data ikke er 100% korrekte og validerede.  

 

Et tidssvarende Data Warehouse kan derfor baseres på en bimodal Data Warehousearkitektur med to overordnede spor (”Mode 1” og ”Mode 2”), hvor Mode 1 er den klassiske måde at håndtere data på, og som kan levere pålidelige og korrekte rapporter, og Mode 2 er den agile approach med fokus på hastighed og fleksibilitet, som kan understøtte behovet for data exploration og self service analytics. 

 

I BIWise har vi mange års erfaring med Data Warehouse-arkitektur både som rådgivere og udviklere, og vi kan hjælpe din organisation med et review af dine nuværende løsninger og arkitektur og på den baggrund hjælpe med at danne et overblik over behovene

Ud fra disse kan vi hjælpe med enten opbygning af en ny moderne Data Warehousearkitektur eller med transitionen fra din nuværende arkitektur til en moderne arkitektur med mulighed for yderligere agilitet, hurtigere leverancer og bedre understøttelse af self service.