Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

CPH Airports

Styr på organisering og governance med IMCC

»Fastlagt og beskrevet organisation, ansvar og processer«

 

 

+ Alignment mellem strategi og datafunktion
+ Etablering af centralt Information Management Center of Competency
+ Styr på organisation og governance

Udfordringen

CPH havde defineret et nyt strategisk mål om at blive datadrevne. Der var derfor behov for at aligne interne BI- og data-funktioner med strategien. CPH havde en række decentralt og løst koblede funktioner, bl.a. enterprise modeling, data analytics, data warehousing, data integration, m.m., som de havde behov for at koordinere. CPH havde desuden ikke tilstrækkelige interne ressourcer og kompetencer til at håndtere de stigende krav til data og information og var derfor i høj grad afhængige af underleverandører.

Løsningen

CPH fik hjælp af BIWise til at etablere et centralt IMCC (BICC) med ansvar for tværgående Information Management. Formålet med det centrale kompetencecenter er at sikre, at interne processer og funktioner alignes med strategien, samt at CPH bliver bedre i stand til at styre udviklingsindsatser og underleverandører. BIWise fastlagde og beskrev organisation, ansvar og processer nødvendige for at understøtte kompetencecenterets arbejde og mål.

Ydelser: Strategi & Governance, Organisering & Processer, Change Management, Leverandørstyring, Arkitektur- og udviklings-standarder

Resultatet

CPH fik styr på organiseringen og governance omkring opbygningen af et IMCC. CPH fik opbygget et katalog af standarder, processer, modeller m.m. til kvalitetssikring af leverancer, koordinering med underleverandører, alignment med CPH’s, strategi, enterprise modeling, change management, governance, GDPR, o.l.