Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

DSB

Valide nøgletal skaber et fælles verdensbillede for DSB

Agil BI giver DSB værdifuld indsigt i driften.

“Med den nye løsning har vi i langt højere grad meget mere detaljerede data omkring de afviklede køreplaner og et meget større indblik i energiforbruget,“ fortæller Jens-Ove Uldall Christensen, der er afdelingsleder for Tværgående Systemer ved DSB”.
Af Jens-Ove Uldall Christensen, der er afdelingsleder for SAP og BI hos DSB

Den nye BI løsning blev skabt i et agilt samarbejde mellem BIWise og DSB. Der blev gennem tæt kommunikation og kontinuerlig inddragelse af brugerne skabt et leveranceforløb, hvor der hver tredje uge blev leveret en færdig, gennemtestet og produktionsklar del af den samlede leverance.

DSB kunne løbende ibrugtage leverancerne, og fik hermed mulighed for at vurdere, prioritere og fordele de næste 3 ugers leverancer efter DSB’s behov. Det agile samarbejde resulterede i reduceret tidsforbrug og betydelig lavere fejlrater ved idriftsættelser.

Case highlights:

+ Produktionsklar leverance hver tredje uge
+ Detaljerede data på køreplaner og energiforbrug
+ Analyser, der fører til forbedring af drift

Agil BI giver DSB værdifuld indsigt i driften.

En del af DSB’s vision er løbende at forbedre planlægningen, driftsafviklingen og kapacitetsstyringen af det rullende materiel. Dette er fundamentet for at forbedre kommunikationen over for kunderne, monitorere rettidighed, og samtidig reducere energiforbrug og ressourcespild. Alt sammen initiativer, der er afgørende for en sund bundlinje, men også helt uundværlige i fremtidens DSB.

Løsningen

BIWise har hjulpet DSB S-tog med at realisere denne vision og ved at udvikle en ny Data Warehouse-løsning, som giver overblik over planlagt og afviklet S-togs drift, dyb indsigt i forsinkelses- og aflysningsmønstre, samt værdifuld viden om energiforbrug.

Resultatet

Med den nye løsning er der sket en betydelig forbedring af de tilgængelige data omkring planlagt og afviklet drift samt anvendt energi. DSB har nu automatisk adgang til valide data, der giver mulighed for at analysere på energiforbruget i henhold til den afviklede drift. Dette giver grundlag for, i langt højere grad at udforme analyser, der kan lede til nedbringelse af energiforbruget.