Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Københavns Kommune

BIWise, Kundehistorie, BI Løsning - Københavns Kommune

Valide nøgletal skaber et fælles verdensbillede for Københavns Kommune

Brugervenlig BI løsning nedbringer arbejdstiden fra en dag til en time.

“Det er en kompetence, BIWise har; – de evner at tage udgangspunkt i os; som kunde. Det er ikke et færdiglavet system, de kommer for at ‘sælge’. De kommer og skræddersyr en løsning for os, og jeg er overbevist om, at hvis ikke de havde kunne lave en god løsning for os, så havde BIWise sagt: ’Så er det ikke os, I skal have fat i.’ BIWise ville udelukkende give os et produkt, som vi kunne være super tilfredse med”.
Johan Busse, borgerrådgiver ved Københavns Kommune.

Case highlights:

+ Brugervenlig BI løsning på to måneder
+ Tilgængelige data, der ikke kræver teknisk forforståelse
+ Hurtig levering af standard- og ad hoc-rapporter

Det eksisterende system hos Københavns Kommune, havde en række begrænsninger i forhold til brugervenlighed, tidsforbrug og var i nogen udstrækning personafhængigt. Derfor var der brug for at skabe et brugervenligt system, der hurtigt kunne levere pålidelige data omkring sagerne, der behandles hos borgerrådgiveren.

Københavns Kommune fik forbedret brugervenligheden, effektiviseret arbejdsgangen og nedsat arbejdstiden ved brug af den nye BI løsning fra BIWise.

Johan Busse forklarer omkring problematikken: „Før skulle man havde kendskab til vores datastruktur og data samt have viden om, hvordan strukturen var organiseret. Endvidere krævede det specialviden at trække data ud af systemet for sidenhen at skulle bearbejdede dem i Excel ark. Det var mange komplicerede ting, man skulle kunne. Med det nye system har vi lavet nogle fremstillinger, man ‘bare’ kan slå op i, og så har man de tal, man skal bruge.“

Løsningen blev udviklet og sat i produktion inden for den aftalte tidsramme på to måneder i et tæt og agilt samarbejde med BIWise. Da tidsrammen var begrænset var det vigtigt, at projektet forløb uden komplikationer og forsinkelser. Dette blev sikret ved, at alle relevante parter i projektet blev involveret fra start af. Dette sikrede, at al relevant viden blev udvalgt på baggrund af behov, erfaring og relevans.

“Vi har fået en løsning, der kan levere standardrapporter. Vi har nogle data, vi skal levere kvartalvis, og så har vi løbende udefrakommende efterspørgsler fra personer, som gerne vil have vores data. Standard- og ad hoc-rapporter vil vi nu kunne levere meget hurtigt og uden væsentlige omkostninger. Faktisk går vi fra en dag til en time, når vi taler om udformning af de kvartalsmæssige rapporter.“ fortæller Johan Busse, der så slutter af med at sige: „Jeg har aldrig været i tvivl om, at BIWise kunne levere den rigtige løsning. De er kompetente, fleksible og konstruktive. Gevinsten er, at de taler et sprog, man kan forstå. De oversætter de tekniske termer, der skal oversættes. Det giver en god oplevelse af samarbejdet, så man føler sig som en kompetent samarbejdspartner på lige fod.“