Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Agil BI projektledelse

Agil BI projektledelse

Med agil udvikling og projektledelse ved I hele tiden hvor langt jeres projekter er og at I slipper for store overraskelser i slutningen af projekterne.

Derfor anbefaler vi vores kunder at benytte agil udviklings- og projektmetode i BI-projekterne. Det agile set-up tager udgangspunkt i at projektteams stort set altid bliver klogere undervejs i et projekt. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse projektets aktiviteter undervejs, så den endelige løsning opfylder kundens faktiske behov og ikke en forældet oprindelig kravspecifikation

Vores projektlederes vigtigste opgave er at sikre den tætte, åbne og ærlige dialog med projektets sponsor og styregruppe, der er en forudsætning for et effektivt projektforløb, hvor de rigtige resultater skabes så hurtigt og billigt som muligt. Vi reagerer hurtigt på ændringer i projektets forudsætninger, og kravstillere og sponsor er i hele forløbet aktive ift. afklaring, planlægning, prioritering og godkendelse af projektets aktiviteter og leverancer

Det agile projektforløb indeholder en indledende fase, hvor der i samarbejde med sponsor udarbejdes en overordnet behovsbeskrivelse og plan for projektforløbet. Det er under de rammer, at projektet løbende definerer og prioriterer aktiviteter.

Det agile projekt leverer løbende produktionsmodne delleverancer, som godkendes af forretningsbrugere og kan tages i brug efterfølgende. Faktiske resultater giver en langt større vished om projektets status og leverede værdi, sammenlignet med designdokumenter og omfattende projektplaner.