Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

DATA WAREHOUSE OG BI

Udvikling af Data Warehouse og Business Intelligence løsninger

Vi sikrer, at du får en stabil og skalerbar løsning, som leverer netop de data, der er behov for til både klassisk, valideret rapportering og til analytics, data exploration, ML og AI, hvor der er fokus på fleksibilitet og time-to-market

Succesfuld udnyttelse af organisationens data med Data Warehouse- og Business Intelligence- løsninger.

Løbende udnyttelse af virksomhedens data og information er en vigtig konkurrenceparameter og i mange tilfælde et spørgsmål om virksomhedens overlevelse. Kunder og samarbejdspartnere forventer i stigende grad, at information og data anvendes til at agere intelligent i kunderelationer – og der er et væsentligt økonomisk potentiale i at udnytte forretningskritiske data.  

Succesfuld anvendelse af organisationens data forudsætter, at data, der ofte er placeret i forskellige fagspecifikke systemer på tvær af organisationen, konsolideres, valideres og omstruktureres, således at den kan gøres tilgængelig for organisationens analytikere og beslutningstagere i et overskueligt og informativt format og indgå i organisationens processer og værdiskabelse. 

Data warehouse og Business Intelligence-løsninger kan indeholde data placeret både i skyen og on-premise, og de kan behandle både strukturerede, semi-strukturerede og ustrukturerede data i en lang række forskellige formater baseret på vidt forskellige teknologier. Data warehouse og Business Intelligence-løsninger er ofte komplekse, og succesfulde og værdiskabende løsninger kræver derfor erfaring og kompetencer indenfor en række både tekniske og styringsmæssige discipliner. Det er desuden essentielt at kunne sikre en både agil og struktureret måde at indsamle, integrere og fremstille virksomhedens data, så de er til rådighed til både klassisk rapportering og til fx data exploration, Machine Learning og AI, hvor der er fokus på time-to-market fremfor validering og fuldstændighed af data. 

I BIWise har vi eksperter indenfor alle områder at data warehousing og business intelligence bl.a. arkitektur, udvikling, projektledelse, datamodelleringMaster Data Management, Data Quality Managementfront-end og analyser, så vi kan sikre, at jeres data bliver tidssvarende, korrekte, valide, relevante og tilgængelige i organisationen via løsninger der er fremtidssikredestabileintuitive og fleksible. 

Vi kan vi hjælpe med hele dit Data Warehouse og Business Intelligenceprojekt, hvad enten du allerede har løsninger, der skal udvides eller opdateres, eller du ønsker at etablere en ny Data Warehouse- og Business Intelligence-løsning, fx i skyen.

Vi kan hjælpe med:

• Den indledende behovsafdækning

• Business case og roadmap

• Arkitektur og teknologivalg

• Selve udviklingen af Data Warehouse og Business Intelligenceløsningen.  

Vi arbejder med markedsledende teknologier på det danske marked bl.a. SQL Server, Azure, Power BI og SAS Institute. Samtidig er vi uvildige rådgiverehvilket vil sige, at vi ikke modtager kick-back fra nogen software vendor, så vi vil altid kunne rådgive omkring hvilke teknologier, der vil være relevante for dig at overveje.  

Vi arbejder altid med agile udviklingsprocesser med leverancefokus og hyppige, synlige og produktionsklare leverancer, så du som kunde både har stor gennemsigtighed i forhold til projektets fremdrift. Samtidig får du kvalitetssikret behovene gennem de løbende leverancer og også en viden og indsigt hos involverede medarbejdere og brugere som gør at der ikke er behov for tunge og besværlige udrulningsprocesser når løsningen er færdigudviklet.