Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Data Warehouse Automation

Med Data Warehouse Automation får du kvalitet og agilitet uden behov for specialiserede kompetencer og ressourcer

Værdien af et Data Warehouse stiger i takt med, at flere og flere kilder sammenkøres, og flere og flere anvendelsesmuligheder tages i brug. Men samtidig stiger kompleksiteten, og ofte knækker kurven på et tidspunkt, tilliden til data mindskes, og udviklingstiden på nye data, rapporter og analyser forøges.

Data Warehouset ender med i bedste fald ikke at blive udnyttet fuldt ud i organisationen, eller i værste fald at blive ubrugeligt.  

Kompleksiteten i udvikling og vedligeholdelse af et Data Warehouse skyldes, at det kræver specialiserede kompetencer. Design- og udviklingsarbejdet er overvejende manuelt og ensartethed løses primært via best practices og aftalte standarder – ikke via software templates eller lignende.

Det løser Data Warehouse Automation.   

DW Automation består af templates og automatiseringer. Hvor opbygningen af centrale dele af Data Warehouse-løsninger, som tabeller, views, ETL-kode, m.m., standardiseres oautomatiseres. Desuden gør DW Automation det muligt i langt højere grad, at arbejde design-orienteret med datamodeller, ETL-flows og arkitektur.  

Data Warehouse Automation gør det muligt at:

  • Sikre ensartede standarder og kvalitet på tværs af løsningen ved at bruge templates fremfor designguidelines.
  • Gennemføre væsentligt hurtigere design-, udvikling- og test-faser med automatisering af ellers manuelle og tunge processer.
  • Reagere hurtigt, ensartet og med minimale omkostninger på ændringer undervejs i projektet, da hver ændring ikke, som ellers, medfører en længere række af manuelle tilpasninger.
  • Øge tilfredsheden og kreativiteten blandt projektets ressourcer. En lang række af de mere trivielle manuelle opgaver håndteres af automatiseringen.
  • Øge graden af configuration i løsningen. Hvormed kompleksiteten mindskes, og forretningsbrugere i højere grad selv, løbende kan konfigurere essentielle forretningskritiske aspekter ved løsningen.
  • Mindske behovet for specialiserede ressourcer på projektet. Det bliver lettere at bemande projektet med interne ressourcer og med færre ressourcer.

Hos BIWise har vi mange års erfaring med Data Warehouse Automation i forskellige former.

Vi kan hjælpe jer med at begynde at tage Data Warehouse Automation i anvendelse i jeres BI-afdeling

Vi har et meget effektivt værktøj og software til Data Warehouse Automation, som vi selv anvender til udvikling. I vil kunne dette til, at  anvende designe dimensionelle datamodeller og Data Vault-modeller, definere ETL-skabeloner og autogenerere ETL-kode. Alternativt vil vi også kunne bruge jeres eget udviklingsframework f.eks. i BIML