Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Grøn IT

Grøn IT er meget mere end et buzzword; det er sund fornuft. Både ift. at mindske miljøbelastning samt at spare ressourcer og i sidste ende penge.

Ifølge tal fra ”The Shift Project” stiger det globale energiforbrug til informations- og kommunikationsteknologi (ICT) med op mod 9 procent om året, men vil det kunne reduceres til i omegnen af 1,5 procent om året alene ved at optimere på drift og processer.

Som hovedregel har virksomheder gavn af at ”gå i skyen” – både af hensyn til skaleringsmuligheder og pga leverandørernes investeringer i cloud-baseret teknologi. Med cloud-baserede løsninger frem for on-prem-løsninger minimeres mængden af uudnyttede infrastruktur-ressourcer.

Vi starter altid med at vurdere den eksisterende løsning. Selvom kapacitet og regnekraft er fleksibel, kan der være et forbedringspotentiale. Samtidig vurderes forbrug og spidsbelastninger, så vi har et udgangspunkt for det videre arbejde.

Hvis der vælges en cloud-løsning, skal koden optimeres her til. En cloud-løsning giver også endnu større potentiel effekt af data- og procesminimering, fx deltaloads, opdateringsfrekvenser og minimering af datamængder, fordi der kun betales for anvendt kapacitet, ikke kapacitet ved maksimalbelastning.

Endelig kan dataløsningerne være med til at sætte fokus på eller identificere andre grønne indsatsområder, fx CO2-aftryk, gennem indsamling og analyse fra forskellige datakilder.

Fordi vi både er eksperter i at bygge effektive dataløsninger og at vurdere cloud/on-prem, kan vi hjælpe vores kunder med at prioritere mulighederne både i forhold at minimere miljøbelastningen og spare penge.