Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Information Management rådgivning

Med sparring og rådgivning fra BIWise indledningsvist i forløbet, kan vi hjælpe med at sikre, at jeres Information Management initiativer kommer godt fra start og baseres på et både teoretisk og erfaringsmæssigt solidt fundament

Dette er et fundament, der kan danne grundlaget og rammerne for, at der fremadrettet arbejdes fokuseret med Information Management. Herunder Data Governance, Master Data Management, Data Quality Management, m.m.

Data udgør en væsentlig konkurrenceparameter for de fleste virksomheder. Men data er også i stigende grad grundlaget for forretningens værdiskabelse.

Der er derfor stor værdi i integrere virksomhedens data effektivt. Både i arbejdsgange og beslutningsprocesser og samtidig sikre, at de anvendes korrekt. Dette kan opnås via et fokuseret og vedvarende arbejde med Information Management i organisationen.

De indledende beslutninger og valg omkring strategi- og planlægningsarbejdet, viser sig ofte at være af stor betydning for succesfuld gennemførelse af Information Management initiativerne på sigt. 

Arbejdet med Information Management-processer og standarder i organisationen introducerer dog ofte behovet for en række nye kompetencer i forbindelse med Data Quality Management, Data Governance, Master Data Management, udviklingsmetoder, kommunikation, m.m.

Disse er kompetencer som typisk ikke er fuldt repræsenterede internt i organisationen, da det ofte er første gang, organisationen gennemfører IM-initiativer i stor skala.  

I BIWise har vi mange års erfaring med at rådgive og gennemføre Information Management-initiativer.

Vi kan varetage opgaver og ansvar, indtil det er muligt at sikre de rette kompetencer internt i organisationen. Dette kan gøres ved enten ansættelse eller gennem oplæring. Vi har samtidig erfaring med udvikling af IM, BI og data-løsninger. Derved kan vi danne bro mellem det styringsmæssige, udviklingsprocesser og driftsmæssige.

Vi kan derfor hjælpe med at introducere Information Management indledningsvist, definere strategi og organisering. Dette sikrer, at jeres IM-initiativer kommer godt og sikkert fra start og implementeres solidt i organisationen.

Læs mere her …