Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Information Management

Udnyt organisationens data succesfuldt med en tilpasset information management strategi for discipliner som governance, master data management, data quality management m.m.

Succesfuld udnyttelse af organisationens data forudsætter, at der arbejdes fokuseret med information management. Her er der en række discipliner som governance, master data management, data quality management, m.m.. Vi sikrer, at information management forankres i organisationen og danner grundlaget og rammerne for data- og BI-projekter fremadrettet. 

Effektiv anvendelse af virksomhedens data er en væsentlig konkurrenceparameter og i stigende grad grundlaget for forretningens værdiskabelse. Virksomheder forholder sig i dag til stadig større datamængder og varierende typer af information. Men data er også blevet en integreret del af de fleste arbejdsgange og processer i organisationen.  

Der er således stor værdi i integrere virksomhedens data i arbejdsgange og beslutningsprocesser. Jo mere data, der kan komme i anvendelse, jo mere værdi kan de bidrage med. Men anvendelsen af flere data kan øge kompleksiteten betragteligt, og det er essentielt at håndtere kompleksiteten. Dertil skal man sikre, at data er retvisende, opdaterede og anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med reglementer og lovgivning. Dette kan opnås gennem et fokuseret og vedvarende arbejde med Information Management i organisationen.  

Information Management dækker over en række discipliner som Governance, Master Data ManagementData Quality Management med mere. Derudover interagerer det også med andre processer og initiativer som GDPRChange Management, IT-strategi og lignende.  

Behovet for at arbejde dedikeret med Information Management opstår typisk i forbindelse med implementeringen af Master Data Management, Data Quality eller lignende. Men behovet kan også opstå når data er tilstrækkeligt udbredt i organisationen og integreret i centrale processer og arbejdsgange via BI, AI, Advanced Analytics o.lign.. Behovet for dette kan dog også opstå i forbindelse med fusioner og sammenlægninger. 

 

BIWIse kan både rådgive jer og implementere

I BIWise har vi mange års erfaring med Information Management, både fra et rådgivningsmæssigt og et implementeringsmæssigt perspektiv. Vi har samtidig erfaring med udvikling af BI og data-løsninger, så vi kan danne bro mellem det styringsmæssige, udviklingen og det driftsmæssige.  

BIWise kan hjælpe med at introducere Information Management i organisationen bl.a. ved at definere strategi og organisering. Dette sikrer forankringen, stakeholder management, opbygge Competency Centre, og hvad det ellers kræver at opbygge et solidt Information Management-fundament i organisationen.  

Læs mere her …