Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

BI PROJEKTLEDELSE

BI Projektledelse

BI projekter bliver ofte ledet som andre IT projekter, selvom de har en noget anden karakter. BI projekter kan som andre projekter startes med en konkret kravspecifikation, men det er mere reglen end udtagelsen at kravstiller og udviklingsteam opnår viden i projektforløbet som gør at de ønsker at tilrette kravene til løsningen, så den opfylder de faktiske behov frem for den oprindelige kravspecifikation.

Det er derfor afgørende at der i styringen af BI projekter tages udgangspunkt i opfyldelse af kundens reelle behov – også selvom det kan betyde ændringer i den udviklede løsningen undervejs i et projektforløb. Alt dette skal selvsagt ske under hensyntagen til de fastlagte projektrammer med prioritering af tid, kvalitet, funktionalitet og økonomi.

En projektleder fra BIWise skaber en tryghed og sikkerhed for gennemførelsen af BI projektet, så projektet resulterer i tilfredse brugere og leverancer tilvejebragt indenfor de aftalte rammer.