Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Optimering af TCO på informationsløsninger

Er du interesseret i at nedbringe dine omkostninger til Business Intelligence?

I større virksomheder er det ofte svært at få et overblik over den Totale Cost of Ownership af organisationens informationsløsninger. 

For det første er der behov for et overblik over hvilke værktøjer, der er indkøbt. Men også over hvilke der faktisk benyttes på tværs af hele organisationen. Det er ikke altid let, specielt hvis man er i en større organisation. Udfordringerne kan forekomme hvis I f.eks. har oplevet løbende organisationsændringer, fusioner. Men også hvis der ude i organisationen har været mandat til at indkøbe lokale værktøjer

Det betyder ofte, at budgettet til licenser er større, end det behøver at være. Denne manglende information gør, at man ikke opnår den bedste aftale med sine leverandører. 

For at få den fulde indsigt i TCO medregnes ofte væsentlige omkostninger til udvikling og drift af løsningerne. Uanset om man lægger sin løsning i skyen, drifter internt eller har en driftspartner, kan det være relevant at vurdere sine platformsudgifter. Dette er ikke mindst gældende fremadrettet, da mange ser ind i hurtigt voksende datamængder. Det skaber dermed et pres på den eksisterende infrastruktur. Sidst men ikke mindst bør det vurderes hvilke kompetencer, man er afhængig af. Men også hvor meget det koster at sikre de nødvendige kompetencer. Dette skal vurderes både internt og eksternt. 

BIWise kan hjælpe med at få indsigt i TCO på jeres informationsløsninger. Sådan kan der lægges den rette strategi ift. både teknologi, platform og kompetencer.  

Hos BIWise kortlægger vi brugen af værktøjer i jeres organisation. Men vi vurderer også platform og kompetencer. Dette er gældende både ved brugen af løsningerne og den gældende IT-strategi. På den baggrund udarbejder vi i samarbejde med jer et oplæg, der kan bruges fremadrettet. Oplægget kan bruges både til konkrete licensforhandlinger med jeres softwareleverandører og til videreudviklingen af jeres informationsløsninger.

Hvis det er relevant, kan vi i processen foreslå jer alternative værktøjer. Værktøjer der passer bedre med en gældende IT-strategi, der er billigere eller har en mere optimal licensstruktur for jer. 

BIWise, TCO Optimering - Licenser, Kompetencer, Platform

BIWise har gennemført kortlægninger af værktøjer og platforme i både offentlige og private virksomheder. Her har vi skabt fundament for reduktion af TCO. Blandt andet ved platformsmigrering, ved reduktion af antal værktøjer eller licensomkostninger. 

Vi opleverat vores proces skaber indsigt, som direkte kan bruges til strategi og planlægning fremover. 

Fx betød processen hos en af vores kunder, at man blev opmærksom på, at der var et klart ønske om tættere samarbejde på tværs af kontorer og styrelser, men at der var en generel mangel på klare processer og ansvarsfordeling på tværs af organisationen. Man blev også opmærksom på sin store følsomhed på forretningskritiske løsninger, hvor der både var stor personafhængighed og mangel på dokumentation.