Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Styring af IM Projekter

Vi sikrer succesfuld gennemførelse af projekter, som giver den forventede værdi samt overholder deadlines og projektøkonomi

Kommer dine DW og BI projekter ikke i mål til tidenEller oplever du, at deadline og budgetter overskrides? Eller at kvalitet eller leverancer ikke lever op til dine forventninger?

I så fald er du ikke den eneste. Undersøgelser viser, at mindre end 50% af alle DW og BI-projekter lever op til forventningerne.

Der er generelt et dilemma i, at man i starten af projektet ønsker konkret defineret mål. Mange ønsker dette for at have sikkerhed for budget og minimere risici. Men samtidig har brugerne svært ved at beskrive deres behov. Det er usikkert, om man har data og den nødvendige datakvalitet. Hvor det ses, at så snart projektet kommer i gang, og brugerne får indsigt i data og muligheder, ændrer kravene sigDesuden ligger DW og BIprojekter i et minefelt midt i virksomhedens informationsinfrastruktur. Disse påvirkes af alle ændringer i strategi, mål, processer, kildesystemer, m.v. 

Det er derfor en stor fordel, at BI og DWprojekter styres af en projektleder. En der har erfaring med implementering af informationsløsninger. En der kan sikre, at styring af projekterne tager højde for de påvirkninger og ændringer, der kan få betydning for projektet. 

En erfaren BI-projektleder kan sikre, at der hele tiden er fokus på opfyldelsen af de reelle behov. Men også ved ændrede krav undervejs i et projektforløbselvsagt under hensyntagen af de fastlagte rammer for tid, kvalitet, funktionalitet og økonomi. 

En projektleder fra BIWise skaber tryghed og sikkerhed for gennemførelsen af BIprojektet.

Sådan resulterer projektet i tilfredse brugere og leverancer tilvejebragt indenfor de aftalte rammer. 

Vi kan tage ansvaret for at drive hele programmer eller projekter. Men vi vil også meget gerne drive projekter i samarbejde med interne ressourcer. Her kan vi coache og oplære til, at I kan overtage styringen af fremtidige projekter og opgaver. 

Vi anbefaler at køre agile projektforløb, hvor vi løbende leverer funktionalitet, som kan evalueres og tages i brug. Det giver samtidigt mulighed for at ændre prioritering og fokus undervejs.

Målsætningen er gennemsigtighed, kvalitet og tilfredshed, kombineret med muligheden for forandring.

Hvor alt sammen er inden for en ramme, der sikrer en høj kvalitet, og at økonomien ikke løber løbsk.  

Naturligvis leverer vi til tiden og til den aftalte pris – vi vil jo gerne have, at du anbefaler os til andre og selv bruger os igen en anden gang.

Læs mere her …