Telia

Valide nøgletal skaber et fælles verdensbillede for Telia

Den erfaring, vi har haft med BIWise, er yderst positiv.

Jeg har sat pris på, at BIWise i dén grad er selvhjulpne og går ind i en problemstilling uden konstant at skulle spørge, men selv prøver at finde svarene et eller andet sted i organisationen og ikke altid kommer tilbage med: ‘hvem skal jeg tale med og hvordan gør jeg det?’

Det er der mange andre udefrakommende konsulenter, der gør, men BIWise finder selv ud af det, og de har prøvet at forstå strukturen i Telia; også på tværs af landegrænser. Det, synes jeg, har været fantastisk.

Resultater

Enslydende, valide data på tværs af landegrænser og forretningsområder

Struktur og kvalitet styrker strategiske beslutninger

Et fælles verdensbillede at udvikle virksomheden ud fra

Udfordringen

Det eksisterende Data Warehouse hos Telia havde en lang række uhensigtsmæssigheder, der betød, at der var behov for at arbejde frem imod en ny platform. En løsning, der skulle levere pålidelige enslydende tal, lige meget hvor i forretningen tallene blev trukket. Der var behov for et bedre faktuelt grundlag, for at kunne skabe et fælles verdensbillede internt i virksomheden

Løsningen

BIWise har leveret et nyt system, der består af et Data Warehouse, opbygget i SAS, med en række forbedringer, skabt i et tæt agilt samarbejde med Telia. Den nye DW-løsning samler alle Telias nøgletal for produkter og kunder og optimerer deres arbejdsprocesser i ét samlet univers. Den nye BI løsning strukturerer og øger kvaliteten af de rapporter og analyser, som Telia måler salgs- og serviceorganisationens performance på. Løsningen anvendes som baggrund for at træffe strategiske beslutninger for forretningen.

Resultatet

Den nye BI-løsning har skabt et univers af sammenkoblet viden, hvoraf rapporter kan hentes baseret på enslydende, valide data på tværs af landegrænser og forretningsområder. Dette giver Telia et langt bedre grundlag for, strategisk at forstå og ikke mindst udvikle virksomheden ud fra et fælles verdensbillede.