VI FORVANDLER DATA TIL FORRETNINGSVÆRDI

Som førende dansk, uvildigt og agilt konsulenthus med speciale i Business Intelligence hjælper vi vores kunder med at udvikle og implementere dataløsninger og strategier, som giver afgørende konkurrencefordele. Skal vi tage en snak om jeres muligheder?

Vi baner vejen for, at intelligent brug af data bliver en del af virksomhedens DNA, så I bliver i stand til at træffe bedre beslutninger, effektivisere arbejdsgangene, øge trivslen, skabe innovation med kunden i centrum og meget mere.

VI FORVANDLER DATA TIL FORRETNINGSVÆRDI

Som førende dansk, uvildigt og agilt konsulenthus med speciale i Business Intelligence hjælper vi vores kunder med at udvikle og implementere dataløsninger og strategier, som giver afgørende konkurrencefordele. Skal vi tage en snak om jeres muligheder?

Vi baner vejen for, at intelligent brug af data bliver en del af virksomhedens DNA, så I bliver i stand til at træffe bedre beslutninger, effektivisere arbejdsgangene, øge trivslen, skabe innovation med kunden i centrum og meget mere.

DREVET AF KUNDENS BEHOV

Hos BIWise hænger uvildighed og kvalitet uløseligt sammen. Vores udgangspunkt er kundens reelle interesser, behov og muligheder, og vi er aldrig låst fast på bestemte teknologier, leverandører eller metoder. Det ser vi som en forudsætning for, at vi kan levere konkret, handlingsrettet og ikke mindst værdiskabende rådgivning. Vi rådgiver bl.a. indenfor strategi, organisering og governance – altid baseret på best-practise.

VI GØR EN FORSKEL

Vi ynder at sige, at vi sætter strøm til virksomheder, fordi vi er med til at sikre, at både medarbejdere og ledere får adgang til den rigtige data, på det rigtige tidspunkt og samtidig i en kvalitet og et format, som gør det nemt at forstå og arbejde videre med som beslutningsgrundlag.

Eksempelvis har vi sikret, at alle 7-Eleven butikker har lettilgængelig adgang til relevante, korrekte og altid opdaterede salgs- og lagertal, at DSB altid har et præcist overblik over planlagt og afviklet S-togdrift samt dyb indsigt i forsinkelses- og aflysningsmønstre, og at Københavns Kommune har effektiviseret arbejdsgangene via en brugervenlig platform, som hurtigt og nemt leverer pålidelige data til kommunens borgerrådgivere.

Aktuelt

Grøn IT

Grøn IT er meget mere end et buzzword; det er sund fornuft. Både ift. at mindske miljøbelastning samt at spare ressourcer og i sidste ende penge.

Ifølge tal fra ”The Shift Project” stiger det globale energiforbrug til informations- og kommunikationsteknologi (ICT) med op mod 9 procent om året, men vil det kunne reduceres til i omegnen af 1,5 procent om året alene ved at optimere på drift og processer.

Som hovedregel har virksomheder gavn af at ”gå i skyen” – både af hensyn til skaleringsmuligheder og pga leverandørernes investeringer i cloud-baseret teknologi. Med cloud-baserede løsninger frem for on-prem-løsninger minimeres mængden af uudnyttede infrastruktur-ressourcer.

Vi starter altid med at vurdere den eksisterende løsning. Selvom kapacitet og regnekraft er fleksibel, kan der være et forbedringspotentiale. Samtidig vurderes forbrug og spidsbelastninger, så vi har et udgangspunkt for det videre arbejde.

Hvis der vælges en cloud-løsning, skal koden optimeres her til. En cloud-løsning giver også endnu større potentiel effekt af data- og procesminimering, fx deltaloads, opdateringsfrekvenser og minimering af datamængder, fordi der kun betales for anvendt kapacitet, ikke kapacitet ved maksimalbelastning.

Endelig kan dataløsningerne være med til at sætte fokus på eller identificere andre grønne indsatsområder, fx CO2-aftryk, gennem indsamling og analyse fra forskellige datakilder.

Fordi vi både er eksperter i at bygge effektive dataløsninger og at vurdere cloud/on-prem, kan vi hjælpe vores kunder med at prioritere mulighederne både i forhold at minimere miljøbelastningen og spare penge.

Hvor datamoden er din virksomhed?

Ikke alle skal i cloud… Skal du?

Vi finder frem til guldet i dine data!

Aktuelt

Grøn IT

Hvor datamoden er din virksomhed?

Ikke alle skal i cloud… Skal du?

Vi finder frem til guldet i dine data!

Cases

Vi har gode og langvarige samarbejder med både offentlige og private virksomheder. Vores referencer tæller virksomheder såsom 7-Eleven, Finanstilsynet, Codan Forsikring, Velliv, Det Digitale Folkebibliotek, Esbjerg Kommune, DSB, LandbrugsMedierne, Vikingbus, Rigshospitalet, CPH Airport, GN Resound og Kilroy.

Vores ydelser

Vi er klar til at hjælpe, hvad enten I har brug uvildig strategisk rådgivning, hjælp til udvikling og implementering af BI- og dataløsninger eller for at få suppleret jeres interne ressourcer. Dyk ned i vores forskellige ydelser, som er inddelt i hhv. rådgivning, teknologi og løsninger.

Vores kunder