Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Agil projektledelse og SAFe

Agil projektledelse sikrer, at projektet hele tiden holder fokus på leverancer og værdiskabelse fremfor rigid indledende kravspecificering. Dette muliggør konstant tilpasning til ændringer i behov, krav og kontekst

BIWise har vi i mange år arbejdet ud fra agile udviklings- og projektmetoderHovedårsagen er at vi ser, at de agile metoder adresserer netop nogle af de største udfordringer. De udfordringer der har været ved at køre projekter mere traditionelt med detaljeret kravspecifikationer og ”Big design up-front”.  

Udfordringen har været at man ikke har anerkendt at kravspecifikationer ofte er for teoretiske, og at der sker en læring undervejs i projekterne, som ofte er afgørende input i forhold til projektets endelige succes.  

For os betyder de agile metoder blandt andet: 

  • Tæt personlig dialog og kontakt frem for formaliseret kommunikation og omfattende kontrakter.
  • Fokus på at skabe synlige, værdifulde resultater på kortest mulige tid.
  • Løbende afklaring og prioritering/omprioritering af behov.
  • Åbenhed over for forandringer og løbende tilpasninger.
  • Samarbejde med de rigtige mennesker og involvering af de rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter.

Vi udvikler vores løsninger agilt ud fra SCRUM. Det vil sige at vi sammen opretter vores backlog, prioriterer og planlægger vores sprints, har daglige stand-ups osv.

Vi arbejder typisk med del-leverancer fra vores sprints minimum hver 3. uge. Hertil evaluerer vi sammen og tester løsningerne konstant under opbygningen. Hvis der findes fejl, eller jeres krav ændrer sig, retter vi til med det samme. 

Det betyder, at når projektet er færdigleveret, holder løsningen 100 %, og medarbejderne har allerede indsigt i – og dermed tillid til den nye løsning.

Dette er helt afgørende for den fortsatte brug i de daglige processer. 

BWise - Agile leverancer med scrum

Samtidig pakker vi SCRUM-principperne ind i agil projektledelse der sørger for det styringsmæssige i forhold til styregruppe, business owner, budget, ressourcer osv. 

Vi har også erfaring med agil programledelse, der bl.a. sikrer en agil tilgang til den tværgående prioritering af projekter ift. den overordnede virksomhedsstrategi. Vi kan også kører vores projekter som en del af SAFe, hvis I har eller er ved at implementere SAFe i organisationen.

BIWise - Agil projektledelse

Læs mere her …