Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

BI Review

Får I det ud af jeres investering i DW og BI, som I havde forventet? Får I udnyttet den forretningsmæssige værdi, og er I forberedt på fremtidige krav?

Et BI Review fra BIWise giver jer en status på jeres løsninger med konkrete anbefalinger og et roadmap baseret på jeres strategi og forventninger til fremtiden.

Hvis du står med en 1., 2. eller 3. generations DW- og BI-løsning, og du er usikker på, om du er rustet til fremtiden, så er du ikke alene. Mange står med løsninger, der er opbygget og vokset over længere tid. Nogle områder performer måske ikke helt som ønsket?Det er dyrt og tager for lang tid, når der skal opfyldes nye behov. Men der er også usikkerhed om fremtidig stabilitet og skalerbarhed af løsningerne.

Derudover kommer de voksende krav til nye typer af datakilder og større datamængder. Men også krav ift. time-to-market, Advanced Analytics, AI, m.m.. Dette stiller igen spørgsmålstegn ved, om der kunne være en fordel i at se på opdateringer af arkitekturen eller nye teknologier. Dette kunne f.eks. vise, at det vil være muligt at levere flere data til jeres brugere både billigere og hurtigere. 

I den situation er det en god idé at få lavet et eftersyn af jeres DW- og BI-løsninger. Et eftersyn som ikke bare på overfladevurderer løsningerne. Men som konkret vurderer arkitektur, teknologi, udviklingsmetode, modellering, deployment, m.v.. Alt dette i forhold til jeres ønsker, strategi og de fremtidige behov, I ser ind i. 

BIWise kan give dig det indblik, du har brug for, ved at gennemføre et BI Review.

Hos BIWise analyserer vi hele eller udvalgte dele af jeres DW og BI Platform. I får konkret output med beskrivelse af forbedringspotentiale og oplæg til roadmap for videreudvikling af platformen. 

Vi nøjes ikke med at læse dokumentation og foretage interviews. Vi åbner for motorhjælmen og dykker ned i systemer og løsninger. Dette gør at vi får et helt korrekt og opdateret grundlag for vores anbefalinger. 

Vores konsulenter gennemfører altid vores reviews i samarbejde med dig og din afdeling. Hos BIWise lægger vi vægt på en tæt dialog og et fælles mindset. Det sikre at der gennem processen er fælles viden og enighed om både status, udfordringer og muligheder. En del af processen er også i samarbejde med jer. Her skal vi prioritere fokusområder og fremtidsønsker, som skal indgå i processen. 

Resultatet af vores review vil oftest være en række anbefalinger, evt. forbedringsmuligheder og et roadmap, som direkte kan danne grundlag for det videre arbejde med at videreudvikle og fremtidssikre jeres DW og BI-løsninger 

Du bør overveje et BI Review, når: 

 

  • BI afdelingen altid har for travlt og føler sig under pres.
  • Der findes en master data-strategi, men brugerne stoler stadig ikke på data.
  • BI projekter leverer for sent eller slet ikke.
  • I oplever fejl i BI løsningerne, som ingen kan forklare.
  • Der skal altid en programmør ind over selv de mindste ændringer i rapporter.
  • Pludselig dukker der nye lokale BI platforme op i organisationen.
  • Virksomheden har markedets bedste BI platform, men brugerne sidder stadig med en masse manuelle excel-ark hver måned.

BIWise har erfaringen.

Vi har allerede skabt markante resultater hos flere af vores kunder, og kan også gøre det for jer. Vi bruger som udgangspunkt vores standart BI Review-proces, der sikrer fremdrift og et fyldestgørende resultat indenfor en fast tidsramme, men tilpasser altid vores proces til de aktuelle forhold hos vores kunder:   

BI Review - Dataindsamling, Analyse, Fokusering, Afslutning

Læs mere her …