Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Power BI

Power BI gør det let for medarbejdere hurtigt at agere på ændringer i afgørende trends, KPI’er og nøgletal. Vi kan hjælpe med at integrere Power BI fornuftigt og fremtidssikret i organisationen

Den væsentligste succesparameter for en god Power BI løsning er, at rapporter og dashboards bliver præsenteret i et format som brugeren kan forstå. Men også at det bliver præsenteret på et abstraktionsniveau, som brugeren kan agere efter. Samtidig er det væsentligt at sørge for, at mængden af information og tilgængeligheden af information er tilpasset den enkelte medarbejders behov. 

Hvis man har mange sælgere i marken, er en opdateret rapport med få KPI’er via mobilen ofte en bedre løsning. Kontra en rapport på mange sider med alle funktionaliteter udviklet til at performe på en pc eller en stor skærm.

  • Er jeres rapporter og dashboards konsistente på tværs af organisationen eller udvikles de parallelt uden overordnet governance
  • Er definition af hvad en kunde, et salg, en ambassadør etc. Den samme på tværs af afdelinger?

Selv de mindste uoverensstemmelser på tværs af rapporter kan være skyld i, at beslutninger ikke bliver truffet på det rette grundlag. Eller at de håndbæres udenfor de officielle kanaler, fordi tilliden til data via de officielle kanaler ikke er til stede blandt brugerne.

Sidder du med det ansvar? Så kan BIWise hjælpe dig med at få styr på ovenstående udfordinger, der helt naturligt kommer, når nye teknologier udrulles og vokser sig store.

BI har netop en stor styrke i, at mange kan være med til at udvikle og bidrage til en øget forståelse af virksomhedens data. Hvortil at BIWise kan hjælpe med at tilpasse balancen mellem governance og fleksibilitet.

Hos BIWise har vi mange års erfaring i at hente og strukturere data fra alle tænkelige kilder. 

Vi hjælper med at sikre at den rigtige medarbejder får en rapport med de rette call to actions. Men også at der er fleksibilitet og dynamik i rapporterne udviklet i Power BI. 

BIWise kan endvidere hjælpe med at sikre, at der er konsistens i de data, der anvendes i Power BI. Dette sikres ved at, at BI-udviklere i organisationen arbejder ud fra samme datagrundlag. Hvor de ikke selv skal hente og modellere data løbende.