Vester Voldgade 8, 1. th. 1552 København V
Ring til os: +45 40 74 46 42

Information Management Implementering

Succesfuld Information Management er afgørende for succes med brugen af data i virksomhedens processer. Samtidig er implementering af IM ressourcekrævende og stiller krav til mange forskellige kompetencer

Vi hjælper med Information Management implementering i organisationen og sikrer, at IM fremadrettet kan danne grundlaget og rammerne for succesfulde data- og BI-projekter.

Det er i stigende grad nødvendigt for virksomheder at udnytte værdien af virksomhedens data. Dette bunder i, at data er en væsentlig konkurrenceparameter og grundlaget for forretningens værdiskabelse. 

Ved at integrere virksomhedens data i arbejdsgange og beslutningsprocesser er det muligt, at få endnu mere værdi ud af data. Det bliver derfor essentielt at sikre, at data er retvisende og opdaterede. Men også at det anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med reglementer og lovgivning. Det kan opnås gennem et fokuseret og kontinuerligt arbejde med IM i organisationen. 

Arbejdet med at implementere og forankre IM-processer og standarder i organisationen introducerer ofte behovet for en række nye kompetencer indenfor bl.a.:

  • Forandringsledelse
  • Procesmodellering
  • Systemoverblik
  • Organisering
  • Metoder
  • Kommunikation

Kompetencer som typisk ikke er fuldt repræsenterede internt i organisationen. Dette er især gældende, hvis det er første gang, organisationen gennemfører IM-initiativer i stor skala. 

I BIWise har vi mange års erfaring med at gennemføre og implementere IM-initiativer. Både fra et rådgivnings- og et implementeringsmæssigt perspektiv.

Vi har samtidig erfaring med udvikling af BI og data-løsninger. Dette gør, at vi kan danne bro mellem det styringsmæssige, udviklingsmæssige og det driftsmæssige.  

BIWise kan hjælpe med at introducere IM i organisationen.

Bl.a. ved at definere strategi og organisering, sikre forankringen, Stakeholder Management, opbygge Competency Centre og hvad det ellers kræver at opbygge et solidt IM-fundament i organisationen. 

Vi har erfaring med at indgå i både rådgivnings-, planlægnings-, implementerings- og drifts-fasen af IM i forskellige virksomheder og scenarier.

Vi kan hjælpe med alt fra projektledelse og strategiarbejde. Men også hjælpe med mere faste roller som DPO i overgangsperioder, vedligeholdelse af begrebsmodeller, definition af udviklingsstandarder og arkitektur  

Læs mere her …